- Allt är inte klart än, berättar Lena Hedlund. Just nu håller vi på att renovera lokalerna.
Det är sonen Ulf och hans blivande hustru Cecilia Urdell som ska driva affären som bland annat ska inrikta sig på lokalproducerad mat.
- Vi kommer att sälja ägg från Bråta och grönsaker från Skördekassen, säger Lena Hedlund som hoppas knyta upp fler lokala matproducenter till butiken.
Det var i mars som SkärgårdsHandlarn AB lades ner efter att ha gått i konkurs. Lena Hedlund är övertygad om att det går att driva en lanthandel i Bottna.
- Det är pest att bo här utan affär, säger hon. Hela bygden dör utan service. Men jag kan se möjligheterna och det finns en potential. Vi har fått oerhört positiva reaktioner över att vi ska öppna den igen.

<span class="mr">Värdesätter affären
</span>En enkät som föreningen Gula Huset gjort om bygdens framtid och utveckling visar att lanthandelns bevarande är en av de viktigaste frågorna.
- Kanske folk också förstår värdet på ett annat sätt nu när vi varit utan affär. Dessutom borde folk tänka till både en och två gånger på var de handlar eftersom fastigheterna förlorar i värde med 100 000-200 000 kronor utan service.
Lanthandeln kommer, om allt går vägen, att heta Bottna bygdebutik och vara en Handlar?n-butik.
- Vi är inga proffs på det här men genom Handlar?n får vi tillgång till hjälp och det är en fördel när man är nystartad.
Lena och Hasse Hedlund har köpt fastigheten och vill även arrendera en del mark för att kunna göra kundparkering. Hur mycket de investerar i företaget kan Lena Hedlund inte säga än.
- Vi är ju inte riktigt klara än, säger hon.
I samband med konkursen bildades en arbetsgrupp inom Gula Huset för att försöka hitta en lösning så att lanthandeln skulle kunna drivas vidare. Under det arbetet, där Lena Hedlund var med, kom makarna Hedlund fram till att de kunde tänka sig att köpa affären.

<span class="mr">Handlar i stället
</span>- Vi har varit med som inspiration och stöd, säger Anna Johansson i Gula Huset. Lena och Hasse är driftiga och innovativa. De pratar inte så mycket, de handlar. Och det är vi tacksamma för.
Hon konstaterar att lanthandeln i Bottna inte bara är en affär utan också en viktig mötesplats.
- Men om affären inte fungerar faller den funktionen. Det är en sådan sak man inte riktigt kan identifiera sig med i stan.