Han säger själv att det interna klimatet i fullmäktige inte stimulerar och att han har nog med andra uppdrag i riksdagen.

Gunnar Axén är sambo med Anna Nyholm som även hon hoppade av fullmäktige efter vad hon beskriver som en kampanj präglad av oskaliga och personliga påhopp.