Det är knappt ett och ett halvt år kvar tills målet ska vara uppnått. Kommer ni att lyckas?