om reklam De som ansvarar för reklamtavlorna vid E4 både från Linköping och Stockholm, har troligen inte en aning om vad marknadsföring är. Nu har man information om att man lätt kan ta sig till Bulgarien, Kreta, Spanien, Köpenhamn med flera orter. Norrköping kan man nå på sju minuter. Inget att undra på att turisterna far förbi Norrköping efter besöket i djurparken som har stora informationstavlor vid E4.

Det är verkligen beklagligt att ingen ansvarig anlitar erfarna marknadsförare när man skall göra något sådant här.
Självklart skall det stå exempelvis "Välkomna till Norrköping - Blommornas stad", eller till "Norrköping - Musikens stad" eller till "Norrköping - upplevelsernas stad", eller "Staden vid Kolmården", eller "Kaktusarnas stad", eller "Konstens stad".
Många möjligheter finns, men inte farao skall man ange hur många timmar det tar till Bulgarien etcetera. Ingen trafikant kan för övrigt läsa så många rader. Bortkastade pengar!

Samma var ju den tidigare affischen med ljuskronan under bron vid konserthuset. Det syntes inte vad det var och framför allt var det ingen utomstående som visste vad det föreställde. Två hela bortkastade ekonomiska insatser förlorades. Varför inte en spårvagn längst upp som blickfång?
Det behövs proffs på marknadsföring. Om man har begränsat med ekonomiska tillgångar är det viktigt att man utnyttjar dessa medel maximalt och inte skapar ett åtlöje över marknadsföringen.
Nu måste det till en skärpning istället för den nyare svenska filosofin som Alf Henriksson så skärpt uttrycker det "Trötthet och leda försvinner på freda´ - olust och vånda är tillbaka på månda´".