Tandläkaren använde en fixturmejsel när han arbetade med en patient. Mejseln säkrade han med en tandtråd i ett finger. Plötsligt tappade tandläkaren greppet om mejseln och den hamnade i svalget bakom patientens tunga. Tandläkaren tog en pincett för att lyfta bort mejseln och märkte då att patienten var på väg att ta ett djupt andetag. För att patienten inte skulle få ner mejseln i luftrören bad tandläkaren snabbt patienten att svälja verktyget.

För att veta att mejseln inte har fastnat i några inre organ har patienten varit tvungen att genomgå flera laxeringsbehandlingar och en tarmundersökning.