Risken för gräsbränder är mycket stor i hela länet. Det meddelar länets räddningschefer i ett gemensamt pressmeddelande. Ännu har ingen kommun i länet utfärdat eldningsförbud för den kommande helgen. Detta innebär dock inte att det är utan risk eller ansvar att elda. Den som tänder en eld är alltid ansvarig för att den släcks ordentligt och att elden inte sprider sig och orsakar skada.
 

 

Artikelbild

Räddningstjänsterna i länet uppmanar till stor försiktighet och lämnar följande rekommendationer för säker eldning:

¤ tänd inte brasan vid stark eller tilltagande vind.
¤ tänd inte om vinden ligger i riktning mot byggnader.
¤ha god tillgång till släckutrustning i form av vattenslangar, brandsläckare eller dylikt.
¤ släck glöden innan ni lämnar platsen, och stanna gärna kvar några timmar extra för att bevaka släckningen.
¤ begränsa bålet i mängd och volym. Bålets storlek bör begränsas till max 50 kubikmeter brännbart material (maximalt ca 6 meter i diameter och 3 meter högt)
vattna om möjligt området i den omedelbara närheten av brasan innan du tänder.


– Vi vill även uppmana till extra stor försiktighet när det gäller fyrverkerier, säger Håkan Dahm. Fyrverkerier kan orsaka stor skada för människor och egendom.