Trots långa köer flöt trafiken på bra tack vare att kön leddes upp i villaområdet Lagerlunda. 

Under den dryga timmen tankade 253 kunder sammlagt 8 900 liter bensin utan kostnad.