Svensk Biogas anläggning återfinns på ett fält vid Oceangatan och ligger granne med Händelöverket och Agroetanol.
Fabriken kommer inledningsvis att producera bränsle, motsvarande drygt 300 liter bensin i timmen. Om några år, i etapp tre, ska man nå fyra miljoner kubikmeter gas. Vad som nu pågår är att anläggningen genomgår en rad tester.
I Norrköping kommer biogasen att framställas av spannmålsrester och en alkoholfri restprodukt från Agroetanol. I produktionskedjan ingår bland annat kompostfilter, gödselbrunn och rötkammare.
Från Lindö villaägarförening har det framförts farhågor om lukt. Lindöborna har redan tidigare drabbats av kraftiga luktstörningar, främst från Agroetanols etanolfabrik.

<span class="mr">Hjälp av SMHI
</span>Enligt Peter Undén, marknadschef på Svensk Biogas, har företaget valt att placera anläggningen så att det blåser ut över havet om det skulle bli någon lukt.
- Den råvara vi använder i Norrköping luktar för det första inte, säger han till NT. Men vi har även tagit SMHI till hjälp om den förhärskande vindriktningen och placerat anläggningen därefter.
Därtill kommer den oro som finns för buller när hundratusentals ton spannmålsrester först ska transporteras och sedan föras över till anläggningen via en stor suglossare.
- Vi bullrar inte mer i förhållande till de anläggningar som redan finns, exempelvis kraftvärmeverket och etanolfabriken, säger Peter Undén.