Ändringen är en följd av att det i dag finns ett rikt utbud av fullkornsprodukter i handeln. Samtidigt visar studier att spannmål i form av fullkorn har positiva hälsoeffekter, skriver verket i ett pressmeddelande.

Livsmedelsverkets förslag till rekommendation är att man ska äta mellan 70 och 90 gram fullkorn per dag. Det kan alltså nås med hjälp av flera produkter än bröd.

Den nya rekommendationen skickas nu till berörda myndigheter, forskare, intresseorganisationer och enskilda konsumenter för att de ska få ge sina synpunkter. Målet är att det färdiga rådet ska komma i december.