Man diskuterade orsakerna till att vissa unga blir missbrukare och kriminella, om hur viktig Unga Kris verksamhet är om man ska kunna ta sig tillbaka till ett "normalt" liv igen och om hur samhället egentligen hanterar dessa problemungdomar.

 

Medlemmarna riktade hård kritik mot vården och menade att man ofta väljer att medicinera när problemen skulle kunna lösas på andra sätt, som till exempel med hjälp av terapi.

Artikelbild