Förrådsbyggnaden som är på cirka 600 kvadratmeter ägs av Linköpings kommun men är utarrenderad på ett femårskontrakt till Rolf Karlsson. Han driver också jordbruk på Harvestad gård.

- Jag har varit och tittat på eländet. Jag trodde aldrig att det kunde hända eftersom man lade ett lätt aluminiumplåttak där på 70-talet. Tidigare fanns ett tungt tegeltak på kåken, det är ju skillnad. I byggnaden har jag ett 20-tal husvagnar vinterförvarade.

De flesta av husvagnarna verkar vara förstörda. Eventuellt kan någon enstaka har klarat sig. Rolf Karlsson säger att det nu är husvagnsägarnas egna försäkringar som måste träda in.

Linköpings Kommun vill sälja Lambohovs säteri. För närvarande står affären still beroende på att kommunen inte får tillträde till fastigheten av en boende. I den tänkta fastighetsförsäljningen ingår dock inte den raserade förrådsbyggnaden.

Jag berättar för kommunens ägarrepresentant Fredrik Ek att huset ligger i spillror.

- Vad tråkigt, typiskt att jag är ledig idag. Det var en fin byggnad med högt värde i sin miljö. Men däremot är den inte kulturminnesmärkt, vad jag vet.

I höstas plöjde kommunen ner sju miljoner kronor på Lambohovs säteri. Då renoverades, stallet, huvudbyggnaden och den södra flygeln. Den raserade förrådsbyggnaden har däremot inte fått någon renovering.

Tillägg: Förrådsbyggnaden var byggd i tegel upp till 3,5 meter och i övrigt konstruerad i trä med bland annat timmerstockar. Den härstammar från 1800-talet.