Valdemarsvik Naturskyddsföreningen i Östergötland får inget prövningstillstånd hos miljööverdomstolen. Därmed står Miljödomstolens beslut om sanering av Valdemarsviken fast. Naturskyddsföreningen opponerade sig bland annat mot muddringen. Man anser att andra alternativ borde utredas mer ingående. Dessutom menar man att det skulle vara möjligt att täcka botten, i den inre delen av viken, med ett lämpligt material.