- Vi vet att den åtminstone är anlagd vid tiden för Kristi födelse, säger Björn Hjulström, arkeolog och grävledare för Arkeologikonsult till NT.

 

- Några av husen vi grävt fram är från den perioden. Men något hus kan vara äldre och hamna under yngre bronsålder. Och eftersom vi kopplar vägen till boplatsen kan det röra sig om just bronsålder.

Artikelbild

| Arkeologerna har även grävt fram spår efter flera hus med stolphål, härdar, ugnar och hägnader. På bilden arkeologen Maria Sjöquist vid resterna av en förmodad härd.

 

Bara hundra meter bort svisschar dagens trafik fram på den nya E4:an. Här där vi står, befinner vi oss långt tillbaka i forntiden. Vid Fiskebyvägen ska det anläggas en ny trafikplats, med av- och påfarter för E 4 och med anslutning till Pryssgården.

 

Vid en tidigare förundersökning konstaterades att en eller flera förhistoriska gårdar har legat på platsen. Slutundersökningen har pågått i omkring en månad och sakta men säkert har den unika fornlämningen växt fram.

Artikelbild

 

Utgrävningen vid Fiskeby visas för allmänheten, onsdagen den 16 juni klockan 18.

Artikelbild

| Arkeologiskt är den, med svenska mått mätt, en mindre sensation. Vid den utgrävning som pågår vid Fiskeby, har arkeologerna grävt fram en flera hundra meter lång stenlagd väg. Foto: MAGNUS ANDERSSON

 

 

Artikelbild

 

 

Artikelbild

| Hittills har fyra hus identifierats och några överlagrar varandra, vilket gör att man tror att det rör sig om en gård med hus som avlöst varandra, snarare än en by med många samtidiga gårdar.

Läs mer i onsdagens Norrrköpings Tidningar