Reklamens slogan är att "smaken sitter i hålen", ett påstående som kvinnan anser vara vilseledande och obehagligt.

Hon har därför anmält tv-reklamen till Konsumentverket som kommer att titta närmare på ärendet.