Under tiden som räddningstjänsten var på väg till platsen, Utanför Östgöta Banken på Motala Ströms norra sida, lyckades polisen få upp den nödställde personen ur vattnet. Personen hade enligt de första uppgifterna legat på ytan och hållt sig fast i ett föremål i väntan på undsättning.