Det finns också en möjlighet att det blir en jämn valutgång. Om avståndet mellan blocken är väldigt litet, eller om flera partier ligger nära 4-procentsspärren, kan resultatet bli osäkert tills på onsdag. Men det är mycket ovanligt, senast det hände var 1979.