- Det är fruktansvärt, det kan man bara konstatera, det är tråkigt att det inträffar, och nu får vi avvakta och se av vilken anledning det har inträffat. Lyckligtvis verkar det ju inte som att det blivit några personskador i det här läget, och det får vi ju se som positivt, säger Anders Johansson, distrikschef hos Skanska, till 24nt.

 

Anders Johansson berättar att företaget i huvudsak nyttjade de nedbrunna lokalerna för administrativt arbete, och till viss del också som lagerutrymme och omklädningsrum för byggarbetarel.

Artikelbild

 

- Det är ju inte själva bygger det har brunnit i, utan i utrymmen vid sidan av byggarbetsplatsen, säger Anders Johansson.

 

Släckningsinsatsen kommer att hålla på under hela onsdagen.

Artikelbild

- Just nu är ett tiotal brandmän på plats, säger räddningsledare Ulf Lago till 24nt.

De kommer att fortsätta att arbeta med släckningsarbetet under eftermiddagen och lyfter bort plåttaket för att komma åt att släcka mindre eldhärdar i byggnaden. Trots att branden betraktas som släckt är det kraftig rökutveckling.

Artikelbild