Efter 2000 har chansen till så kallad sfinkterbevarande kirurgi tydligt ökat med inkomsten.