Ann-Charlotte Hertz får priset för ”hennes djupa kunskap om

och mångåriga engagemang kring Kulturmiljöer i Östergötland, inte minst genom sitt arbete som stadsantikvarie i Norrköping”.

 

Bengt Cnattingius pris delas ut varje år av Östergötlands länsmuseum.