Sällan har Närpolisen i Norrköping fått in så få anmälningar som under det gångna året. Trots det upplever både Lars Eriksson som är ungdomsutredare på närpolisen och Jimmy Hägg, ungdomsledare på KRIS att ungdomsbrottsligheten blivit allt hårdare.