Det är mer än tio år sedan ÖEB köptes upp av Danske bank. Ändå behölls det gamla, invanda namnet. Men nu är det inte praktiskt att ha det så längre.

- Förr i världen höll kunderna kontakt med banken via sitt bankkontor. Men möter våra kunder oss på så många andra sätt också. Via nätet, via telefon, och via våra olika specialister och produktbolag. De heter alla något med Danske, och då blir det ganska förvirrande för kunderna med två namn, säger Ann Krumlinde, som också är chef för Danske banks östra region.

Det finns enligt henne tre orsaker till namnbytet. Den första är tydlighet för kunderna. Den andra är att Danske bank vill öka uppfattningen av att banken är den femte största i Sverige. Och den tredje är att banken vill växa, vilket blir lättare att göra under ett varumärke.

Artikelbild

- Det här beslutet har fattats i Sverige, och vi har gjort sju kundundersökningar dessförinnan, säger Ann Krumlinde. Vi har frågat våra kunder vad de tycker om ett gemensamt namn, och de tycker att det är ett bra nästa steg.

Banken har hetat Östgöta Enskilda Bank i 174 år. Hur känns det egentligen att bryta med ett så historiskt varumärke?

- Det känns helt naturligt. För tio år sedan hade det nog inte varit så, men nu känns det som ett logiskt nästa steg för banken.

Men ska ni skapa något litet museum över ÖEB, kanske?

- Det har vi redan! Det är klart vi ska bevara sådant som är värdefullt ur vår historia, säger Ann Krumlinde. Men det är ju människorna bakom som är det viktiga, och de förblir de samma.

Samtidigt som nyheten om namnbytet kom ut, redovisade också Danske Bank i Sverige sitt resultat för 2010. Trots den ekonomiska oron i världen blev bankens vinst 1,9 miljarder.

- Det är vårt bästa resultat någonsin i Sverige, säger Ann Krumlinde, och det är väldigt glädjande.

Enligt bankens resultatrapport har affärsklimatet förbättrats under året, med positivt utveckling på världens börser och ett utökat förtroende för bankerna hos allmänheten. Danske Bank har i Sverige ökat sina intäkter med fem procent, och samtidigt minskat kostnaderna med fyra procent, bland annat genom bemanningsförändringar. Men trots att det ljusnar i finansvärlden ser banken att skuldkrisen i Europa fortfarande skapar osäkerhet, och bedömer att de framtida riskerna för kreditförluster är något högre än normalt.