-I och med detta måste det bli ett slut på självplågeriet inom S, sade Baylan.
-I början av april ska vi börja ta fram ett nytt program för Socialdemokraterna och där blir rapporten ett viktigt tillskott, sade Baylan.

Väljarna har förlorat förtroendet för Socialdemokraterna, som blivit navelskådande, konstaterar kriskommissionen.

-Vi har varit lite självgoda och stöddiga, säger Anna Johansson, kommunalråd i Göteborg och en av två ordförande i kriskommissionen.
-I skattepolitiken bör man sträva efter en blocköverskridande uppgörelse, att man helt enkelt gör ett nytt försök med en skattereform, säger ledamoten Ardalan Shekarabi.

Artikelbild

Kriskommissionen riktar i sin rapport hård kritik mot partiets politik och arbete. Väljarnas bristande förtroende för socialdemokratins förmåga att skapa full sysselsättning pekas ut som ett av de viktigaste skälen till partiets dåliga valresultat.

"Socialdemokraterna har under lång tid inte förmått leva upp till sina grundläggande löften om arbete åt alla, ökad jämlikhet och större frihet för var och en. Det har skapat ett trovärdighetsproblem vars betydelse inte kan överskattas", heter det.

Socialdemokraterna gjorde i höstas sitt sämsta val någonsin. Partiets brottas enligt kommissionen med dåligt självförtroende och dålig intern tillit. Allt för mycket tid har ägnats åt navelskåderi och partiet har tagit för lite initiativ i debatten.

Det rödgröna samarbetet i valet 2010 gjorde att Socialdemokraternas profil blev suddig. Partierna förde ofta fram enskilda politiska förslag utan att kunna ge dem ett sammanhang, anser kommissionen. Det ledde till att väljarna, både medlemmar och andra, hade svårt att urskilja de "bärande bjälkarna" i S-politiken.

Artikelbild

-Våra problem på senare år har varit en oförmåga att beskriva verkligheten på korrekt sätt, säger Anna Johansson.

Bilden av Socialdemokraterna som ett självgott parti menar hon finns så långt tillbaka som valet 2006 då man inte uppmärksammade arbetslöshetsfrågan på ett korrekt sätt.

-Jag tror det var ett gigantiskt misstag att vända bort blicken från att folk befann sig utanför arbetsmarknaden.

I samband med rapporten presenteras en rad investeringar och skattehöjningar utesluts inte.

-Vi ser att det behövs satsas pengar på järnväg, kvalitén på skolan är inte tillräckligt bra. Vi har en sjukförsäkring som är riktigt usel och arbetslöshetsförsäkring som också är väldigt usel.
-Ska man ha ett gott samhälle för alla människor så kostar det pengar. Tillväxten kommer att lösa ganska mycket av de här ambitionerna men vi kan inte utesluta skattehöjningar.

Målen om full sysselsättning måste sättas i fokus, enligt Anna Johansson.

För det krävs bland annat rejäla satsningar på infrastruktur och på bostäder där jobben finns, säger hon, men fortfarande kan en viss grupp människor behöva erbjudas beredskapsarbeten eller subventionerade anställningar.