Enligt ett tjänstemannaförslag från Tekniska förvaltningen ska kommunen kunna ta betalt för tätortstrafiken.

Syftet är att få trafikanter att i stället välja cykel eller kollektiva alternativ och därmed förbättra framkomligheten och miljön.

Med hjälp av kameror ska registreringsskyltar läsas av och i efterhand kan fordonsägaren faktureras.

Artikelbild

| Kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) räknar med stora kommunala intäkter då trängselavgifter kan införas på prov i Norrköping. Först ut i så fall är Kungsgatan som avgiftsbeläggs under perioden oktober-december. Foto: Mikael Strand

Först ut att testas är trafiken längs Kungsgatan under vardagar. Det är ett sedan tidigare infekterat ämne men förslaget har snabbt imponerat på politikerna.

Lars Stjernkvist beskriver förslaget som oerhört intressant och det moderata oppositionsrådet, Fredrik Bergqvist (M), håller med.

- Det här är lösningen vi saknat tidigare, säger han. Den kommer från ett politiskt neutralt håll, vilket också gör att vi snabbt kan komma överens.

Storstadskänsla
Om förslaget godkänns av fullmäktige kan kamerorna vara i drift i början av oktober. Som förebild beskrivs de lyckade försöken med trängselskatt och kameror längs infarterna till Stockholm.

- Många storstäder i världen har det redan och jag ser det som ett led att växa sig större. Dessutom skulle vi hinna före Linköping, säger Lars Stjernkvist

Inte dyrt
Satsningen i Stockholm har hittills kostat flera hundra miljoner kronor men i Norrköping rör det sig initialt bara om två stationer. Den ena monteras där Bergsbron möter Skvallertorget, den andra längst ner på Kungsgatan vid Norr Tull.

Inköp, montering och programvaror till övervakningen skulle enligt beräkning kosta 3,9 miljoner kronor. Beroende på vilken avgiftsnivå kommunen väljer så kan utgifterna betala sig självt inom ett kalenderår, därefter skulle intäkterna gå rakt in i kommunkassan.

Enkelfilig bro?
Om avgifterna inte dämpar trafiktrycket, så finns det i förslaget en rad ytterligare inskränkningar att ta till.

Det mest kontroversiella är ett avsmalnande av Bergsbron och göra sträckan enkelfilig.

- Jag tror dock inte på att förstöra stadsbilden med rödljus, säger Fredrik Bergqvist.

- Hellre då ett ökat samförstånd mellan trafikanterna i en varannanlösning, den effektiva kugghjulsmodellen.

- Jag ser gärna mer rött i Norrköping, och varför inte i form av rödljus, säger Lars Stjernkvist. Men jag är enig med Fredrik vad gäller behovet av ökat samförstånd i trafiken, det kanske är vad som behövs för att lugna ner tempot.

Perioden oktober-december är tänkt som provperiod och därefter ska det göras en utvärdering om lösning ska bli permanent eller flyttas till andra vägar. Hamnbron och Söderleden nämns som andra möjliga områden.


Fotnot.
Det fanns en möjlighet att klubba igenom förslaget under Övriga frågor på det framflyttade kommunfulläktige som hölls i går kväll. Men Folkpartiet stoppade frågan eftersom den inte utlysts i tid. Nästa KF hålls 2 maj.