Tjänstemännen på Kontorab AB har idag ingen tjänstepension och kräver därför kollektivavtal.

Utan kollektivavtalets tjänstepension blir den framtida pensionen flera tusen kronor lägre varje månad.

- Unionen har sedan 2,5 år tillbaka förhandlat med företaget för att få till stånd kollektivavtal om löner och anställningsvillkor för tjänstemännen. Våra krav har hela tiden förhalats, protokoll har vare sig signerats eller returnerats och vi anser oss ha kommit till vägs ände i förhandlingsarbetet. Det är självklart att medlemmarna ska ha kollektivavtal med tjänstepension och inflytande i likhet med i stort sett alla andra på den svenska arbetsmarknaden, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert i pressmeddelandet.

Om det blir strejk så omfattas elva personer vid företaget.