- Vi vet inte vart det kommer ifrån, säger Nina Eskilsson som jobbar med förorenade områden inom kommunen.

De boende i Oxelbergen har dock ingen anledning att vara oroade. Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer har bedömt att föroreningen inte innebär någon akut risk.

- Oljespillet finns bara under betongplattan. Den har fungerat som ett slags tak, så att inte regnvatten har kunnat sprida oljan, säger Nina Eskilsson.

Artikelbild

Ingen bensinmack
Betongplattan, som upptäcktes den 24 september i höstas, är cirka 250 kvadratmeter stor och ligger cirka en meter under jord.

Man trodde först att det var en bensinstation eller annan bränsleförvarning, men flygbilder visar att det inte har funnits någon sådan verksamhet i området. Man har också pratat med äldre boende i området, men ingen kan dra sig till minnes någon bensinmack eller annan typ av tankställe.

- Då hade vi en annan tråd, vi trodde att det kanske var knutet till försvaret, men de säger att de inte har något i sina register om det här, säger Nina Eskilsson.

Kommunen ger dock inte upp så lätt, och det ryktas om att försvaret hade en anläggning för brandövningar där under 1940-talet.

- Man kan ju spekulera i om det fanns något där under kriget, de har ju en del bergrum i området, säger Nina Eskilsson.

Gräva i arkivet
Nästa steg som återstår är att gräva i stadsarkivet, men hittills har man inte fått napp. På miljö- och hälsoskydd vill man gärna fastställa vem som är ansvarig för föroreningen, men att utkräva betalning för saneringen är en komplicerad process.

- Det här är ett ganska så rörigt område, och vi måste ha ganska mycket på fötterna innan vi kan kräva någonting av företag eller personer, säger Nina Eskilsson.

Nu vill miljö- och hälskoskyddsinspektörerna ha hjälp av allmänheten att lösa det här mysteriet. Medan de fortsätter att gräva i stadsarkivet vill de gärna komma i kontakt med någon som vet varifrån betongplattan och oljan kan tänkas komma.