Kinesiska myndigheter hade uppmanat studenten Sven Englund att lämna Kina före 10 juli.

Blogguppmaningen till manifestationen kom till för att han ville visa på Kinas problem med yttrandefriheten.

Han blev förhörd i flera timmar av myndigheterna. Han behandlades väl, även om förhörsledarna verkade upprörda över hans tilltag. Om manifestationen blev av skulle allt som hände vara hans ansvar fick han veta.

Under en och en halv timme försökte de dessutom få honom att lämna ut lösenordet till bloggen.

Trots att han tvingades åka hem ångrar han inte blogginlägget.

Bengt Johansson, generalkonsul i Shanghai, är inte förvånad över myndigheternas reaktion. Han känner inte till något tidigare fall där en student skickats hem. Ofta är det i stället journalister som slängs ut ur landet.

Någon hjälp från konsulatet för att få stanna i Kina kunde inte studenten räkna med.

Den kinesiska författningen garanterar allmän åsikts-, yttrande- och mötesfrihet. I praktiken är friheterna dock inskränkta i varierande grad. Enligt lag är det förbjudet att samlas för att uttrycka åsikter som kan utmana partiet, det politiska systemet eller statens intressen. Om polisen ger tillstånd är det lagligt att demonstrera, men sådana tillstånd ges sällan.

Friheten på nätet är inskränkt. Myndigheterna försöker identifiera, censurera och stänga "olämpliga" webbsidor och styra samtalen på diskussionsforum. Filtreringssystem letar reda på bannlysta ord i e-post och på webbsidor.