Kopimismen har nu fått ett formellt godkännande och blivit erkänd som religion i Sverige efter beslut i kammarkollegiet. Men Det Missionerande Kopimistsamfundet har kopplingar till piratrörelsen och postadressen är c/o Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund.

Kopimismen kommer att vara en missionerande religion med syftet att övertyga både kristna och muslimer om kopimismens välsignelser.

Samfundet har redan omkring 3 000 medlemmar i ett tiotal länder, enligt egen uppgift.

Registreringen av trossamfund infördes i samband med att Svenska kyrkan och staten skiljdes åt. Själva registeringen hos kammarkollegiet innebär i princip inte mer än när man registerar och skyddar ett företagsnamn hos Bolagsverket.