Brevet från Carema kom för ungefär en vecka sedan, men det diariefördes hos kommunen först i går när NT frågade efter det.

Ville inte gömma
- Illa, tycker Lars Stjernkvist och förklarar att det inte funnits någon önskan att gömma brevet, utan att det måste ha blivit en miss när hans vanliga sekreterare var på semester.

- Hela debatten om Carema handlar ju just om öppenhet, säger han.

Artikelbild

Han tycker att brevet från Caremas vd Carl Gyllfors är förbryllande eftersom Gyllfors först säger att de krav kommunen ställer är rimliga, men sedan avvisar den modell som kommunen föreslagit för att garantera öppenheten. Modellen kan strida mot lagen om offentlig upphandling, skriver Gyllfors.

Lars Stjernkvist ser två vägar att gå vidare.

Den ena är att pröva om krav på öppenhet om exempelvis vinstkrav inte kan skrivas in i en upphandling.

Privata utförare
- Vi har ju skrivit in andra saker, till exempel att vi vill att meddelarfriheten ska gälla också hos privata utförare. Det här handlar ju egentligen om samma sak.

Artikelbild

Den andra vägen är att fortsätta utifrån brevet. Det kan tolkas som att Carema försöker slingra sig undan från kraven, men det är inte Lars Stjernkvists tolkning.

Tillit och öppenhet
- Jag väljer att tolka det som står om tillit och öppenhet välvilligt, att det finns en vilja från Carema att hitta en modell där medborgarna kan få samma insyn där som i den kommunala verksamheten. Det vore väl sjutton om vi inte skulle kunna hitta en form för det om vi är överens om målet.