På gatan råder förbud mot fordonstrafik, man får inte ens cykla där.