-Vi är ett välfärdsparti eftersom vi är det enda partiet som kan finansiera det vi lovar, sade Arkelsten och manade åhörarna att öka antalet unga, kvinnor och utrikes födda på listorna inför valet 2014.