Forskare tror att det beror på Högsta domstolens nya skärpta praxis.

Ett examensarbete i juridik visar att andelen friande tingsrättsdomar har ökat från 22 procent år 2006 till 33 procent år 2010.

Deras förklaring till den kraftigt ökade andelen friande domar är fyra prejudicerande domar i Högsta domstolen, HD, som kom 2005, 2009 och 2010. Tingsrätterna har tolkat dessa som att det nu finns ett generellt krav på stödbevisning i våldtäktsmål, anser Lainpelto.

Risken för en våldtäktsman att bli fälld i domstol är redan minimal. År 2010 anmäldes 4 134 våldtäkter till polis. Bara 313 fall gick till lagföring och dom, och av dessa friades alltså 33 procent.

I andra typer av brottmål frias, enligt Riksåklagaren, i genomsnitt 5 procent.

Justitierådet Göran Lambertz har varit med och dömt i den friande våldtäktsdomen i HD 2010. Han anser inte att HD ställt något generellt krav på stödbevisning i våldtäktsmål.