Minst 25 av dem som dött i striderna i Malibyn Sari hade kommit från Burkina Faso, sade ministern Jerome Bougouma. Men han visste inte hur många malier som stupat.

Guvernör Khalila Bara i Burkinas Fasos nordregion uppgav att minst 30 människor dödats.

Dogon och fulani konkurrerar om vatten och mark, vilket utlöst en flyktingström in i Burkina Faso, sade Bougouma.

Herdefolket fick lov att driva in boskap från Burkina Faso via korridorer till betesområden i Mali enligt en överenskommelse mellan de två länderna under Malis förra president Amadou Toumani Tourés tid.

Men dogonfolket protesterade mot uppgörelsen.

I kaoset efter militärkuppen i Mali i mars försöker dogonfolket lösa markkonflikten genom att angripa fulani, säger guvernör Bara.

Flyktingar har också berättat att våldsamheterna bröt ut när fulaniherdar klagade på att dogonjordbrukare hade besått mark som avsatts till bete.