Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Pengarna ska främst gå till utbildning, stöd och rågivning.

De fem projekt som får dela på summan är Kriminalvården, Kvinnojouren i Falkenberg, RFSL Ungdom (i samarbete med ALMAeuropa), Riksföreningen "Glöm aldrig Pela och Fadime" samt United Sisters.

Projekten går bland annat ut på att fördjupa kunskaperna om hedersvåld och hederskulturer hos personal inom Kriminalvården, erbjuda stöd till unga som riskerar att giftas bort mot sin vilja samt förbättra stödet till unga homosexuella, bisexuella och transpersoner som är utsatta för hedersrelaterat våld.

Projekten pågår under ett års tid och startar i augusti och september.