I år är det trettio år sedan HIV upptäcktes i Sverige, men fortfarande är okunskapen och skammen för den som smittats stor.