Norrköping Socialdemokraterna förhalar en ny idrottshall. Det skriver oppositionsråden Jörgen Rundgren (m), Karin Augustsson (fp) och Margaretha Ericsson (kd) i en gemensam interpellation med centerpartiets gruppledare Karin Jonsson och SPI:s gruppledare Alf Johansson.
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Mattias Ottosson(s).
Avsändarna påpekar att fem partier redan i juni förra året yrkade på att en förstudie skulle göras angående en friidrottshall men Mattias Ottosson valde att plocka bort ärendet från ärendelistan i augusti samma år.
"Nu är det mars månad 2006 och skrivelsen har inte återkommit för behandling", skriver interpellanterna. De kräver bland annat svar på frågan om det är "rimligt att det ska ta tio månader att kunna besvara och ta ställning till ett yrkande..."