Medlet förbjöds redan 1972, men massor av hus runt om i Sverige hann byggas under det så kallade miljonprogrammet, innan någon visste hur hälsovådligt PCB är för människor och djur. När myndigheterna insåg vidden beslutades att lagvägen dra igång ett stort saneringsprogram. Ägarna till hyresfastigheter har fram till juni 2014 och ägarna till industrilokaler fick till 2016 på sig att se till att allt PCB försvinner ur husen. Däremot omfattas inte radhus och villor trots att hus byggda under samma period kan innehålla PCB. Det är upp till den enskilde husägaren att undersöka.

Hittats hos HSB
I Norrköping har man hittat PCB både i kommunens fastigheter, hos Hyresbostäder, HSB och Riksbyggen. Bland de privata fastighetsägarna är problemen mindre. Ståhls och Lundbergs har till exempel inga hus som måste saneras. HSB är helt klar med saneringen liksom det privata bolaget Graflunds i Hageby. På Hyresbostäder har man klarat av större delen av beståndet men inte allt. Det var också där den avgjort största mängden hus med PCB fanns. Inte alla bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen är färdiga. Bland annat återstår Gården vid Eneby. Inte heller kommunen är helt klar. Saneringen sker under överinseende av kommunernas miljökontor. I Norrköping är det miljöinspektörer Per Larsson och Karin Dahlström som håller i trådarna:

- De riktigt stora bestånden är i princip klara. Men det finns fortfarande fastighetsägare som inte riktigt kommit igång och som tycker att de har gott om tid. Men så är det inte. Saneringsföretagen är inte så många och man måste ha en viss framförhållning. Hittills har vi inte manat på dem men har just beslutat att gå ut med en påminnelse efter nyår till dem som ännu inte kommit igång, säger han.

 

Läs mer i måndagens NT.