Valdemarsviks kommunledning meddelade på onsdagen att entreprenören DEC, som har totalentreprenad för saneringen och därmed avgör hur arbetet ska gå tillväga, nu har kommit med nya besked.

- Det bedöms inte vara säkert att gräva ur eller muddra utan skredrisk på det aktuella området intill Valdemarsviken, så därför väljer man nu i stället att stabilisera upp med kc-pelare längs med strandlinjen från WSK:s klubblokal fram till Mattonska magasinet, säger Erland Olauson (S).

Detta innebär indirekt att byggnaderna på Sahlinsområdet inte behöver rivas. Bland allmänheten har det funnits ett starkt motstånd mot rivningen, där många anser att byggnaden har ett starkt kulturhistoriskt värde för orten. Det har genomförts en demonstration i protest mot rivningen, och under sommaren bildades en Sahlinskommitté vars mål har varit att motverka det beslut om rivning som fattades på kommunstyrelsens sammanträde i juni.

Artikelbild

Läs mer i dagens NT.