Nollva, Norrköpings lokala valuta, så skulle de nya Norrköpingspengar kunna heta funderar Per Almgren.

- Egentligen kan de heta vad som helst. Några mynt tror jag inte att man ska ge sig på att trycka upp, det blir för dyrt. Men sedlar har man gjort på andra orter där en lokal valuta införts, säger Per Almgren.

För honom är det ett alternativ till lösningen både på landets och kommunens ekonomi samt arbetslösheten. Per Almgren vill införa nya ekonomiska system. Istället för att tro på en oavbruten ekonomisk tillväxt anser han att vi bör krympa vår ekonomi. Nu lämnar han en motion till kommunfullmäktige med fyra förslag.

Artikelbild

- Idag blir människor mer och mer skuldsatta samtidigt som färre äger mer. Det här skulle ändra på detta, säger Per Almgren.

Vad hoppas du uppnå med din motion?

- Att de här frågorna diskuteras och att det blir en medvetenhet om hur det fungerar idag. Kommunen borde i sin budget ligga nära den undre gränsen för överskott, tycker Per Almgren.