Boende i innerstan uppskattar inte att glastömmarbilen kommer klockan sex på morgnarna och häver ut glas ur behållarna.

Och så tidig tömning är inte okej, enligt miljökontoret.

Ett av alla hushåll som störs av glastömmarbilarna som kommer tidigt på morgnarna finns på Östgötagatan och familjen klagade till miljökontoret nyligen.

På gatan finns många kärl för glasåtervinning och det blir långdraget oväsen när glasbilen kommer, vilket enligt anmälaren sker klockan sex på måndagsmorgnarna.

När hushållet vände sig till Tekniska verken, som ansvarar för glastömningen, blev svaret att miljökontoret givit tillstånd till att tömning får ske mellan klockan 06 och 18 på vardagar.

Miljökontoret dementerar att något sådant tillstånd har getts och har klargjort för både Tekniska verken och anmälaren att hämtning och tömning av glas inte bör ske före klockan sju, just eftersom det alstrar oljud.

En av myndighetens miljöskyddsinspektörer har föreslagit att miljökontoret och Tekniska verken och de entreprenörer som har uppdraget att tömma glasuppsamlare ska sammanträda för att en gång för alla reda ut vad som gäller, eftersom fler än hushållet på Östgötagatan har vänt sig till kontoret och klagat.