Förenklat innebär cardsharing att mannen via internet delat ut koder till betalkanaler till sina kunder. Han har haft egna, betalda abonnemang som kunder med specialprogrammerade digitalboxar kunnat åka snålskjuts på.

43-åringen har sålt abonnemang till kunder med parabol, kabelnät eller marksänd tv med box. Utbudet har till en viss del bestämts av anslutningsformen.

Kunder med parabol uppges ha haft tillgång till Canal Digitals och Viasats hela utbud för 150 kronor i månaden.

Åtalet omfattar delar av åren 2008 till och med 2010.

Avslöjad 2008
Verksamheten avslöjades 2008 då polisen gjorde husrannsakan hos mannen i ett annat ärende och undersökte varför det fanns så många datorer i bostaden. Den återupptogs, berättar mannen, efter ett par veckor sedan gamla kunder hört av sig. Kundkretsen har spridit sig av sig självt. Gamla kunder som värvat tio nya kunder har fått gratisabonnemang som belöning. Enligt mannen har de flesta kunderna bott i Sverige, 50-60 stycken i Finland och några enstaka i Italien.

43-åringen berättar att han, efter avdrag för egna utgifter, gjort en vinst på 20 000-25 000 kronor per månad. Mannen beräknar sina egna kostnader till runt 15 000 kronor
i månaden. Det handlar om utgifter för tv-kort och ersättning till personer som haft servrar uppställda
i sina bostäder.

Åklagaren hävdar antalet abonnenter varit från 500 och som mest upp till 900 personer. Den sammanlagda vinsten är enligt åtalet drygt en miljon kronor, pengar som begärs förverkade från mannen med motiveringen att det rör sig om vinster från brott.

För dyrt
Den åtalade uppger att inkörsporten till den otillåtna verksamheten blev att han tyckte det var för dyrt med betal-tv. Han hörde sig sedan för hos vänner och bekanta om de var intresserade.

43-åringen uppger att han via internet själv skaffat sig de kunskaper som behövdes i bland annat programmering.