I sitt tal på partiets kommundagar i Örebro tog Annie Lööf upp debatten om det kritiserade idéprogramförslaget.

Att Centerpartiet nu föreslår att den andra sjuklöneveckan avskaffas för företag med upp till 50 anställda, innebär att det finns en majoritet för detta i riksdagen. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att andra sjuklöneveckan slopas.

Enligt Lööf är kärnan i det som skulle bli jobbpakten Centerpolitik. Hon beklagade att den nu inte blir av, men ville inte lägga skulden på någon särskild.

Artikelbild

I sitt tal på partiets kommundagar i Örebro i dag tog Annie Lööf upp debatten om det kritiserade idéprogramförslaget. Hon pekade på att partiet de senaste månaderna krävts på svar om vad det inte är.

Enligt Lööf så har strategin från partiets fiender varit att försöka kleta på partiet etiketten "den kalla hårda borgerligheten".

Hon konstaterade att uppståndelsen kring idéprogrammet skadat Centerpartiet kortsiktigt. Men på lång sikt tror hon att det kommer något gott ur diskussionen.

Samtidigt innebar talet att hon distanserade sig från det mesta som är kontroversiellt i förslaget. I stället betonade hon att Centerpartiet för henne är uppkavlade ärmar, frihet, men också trygghet och rättvisa samt hållbarhet.

Det lär nog ha lugnat partiets traditionalister som de senaste veckorna känt sig obekväma med de liberala idéerna från programförslagsgruppen.

Lööf gladde också centerpartister från landsbygden i sitt tal.

Lööf lanserade samtidigt partiets vårkampanj som ska handla om hur landsbygden ska vara en motor för grön omställning och jobb i hela landet.

Efter talet fick Annie Lööf stående ovationer.

Centern i Östergötland reagerade tidigt och kraftfullt mot förslaget till idéprogram och ordförande Gösta Gustavsson är också kritisk till skrivningarna om jobb i förslaget.

Men han är nöjd med partiledarens tal.

CUF:s ordförande Hanna Wagenius tänker fortsätta driva de mer liberala förslagen i programförslaget som Annie Lööf tagit avstånd ifrån.

Senast i en TT-intervju tog Lööf avstånd från regionaliserade skattebaser och lagstiftning. Enligt Lööf hotar det likvärdigheten i landet.

Wagenius och Gustavsson tror båda att partistyrelsen kommer att lyckas lägga fram ett nytt förslag som vinner majoritet på stämman. Och det är inte säkert att alla liberala idéer försvinner på vägen.