Mer alkoholkonsumtion och fetare mat misstänks öka risken för bröstcancer. Nu varnar den ledande bröstcancerexperten Henrik Lindman för att populära dieter som exempelvis GI och LCHF inte är att rekommendera om man vill skydda sig mot bröstcancer.

- Bröstcancer ökar framförallt på grund av livsstilsfaktorer som påverkar östrogennivåerna. Dit hör bland annat förändrade matvanor.

Inte sanning
Bara under 2011 fick 463 fler kvinnor diagnosen bröstcancer än året före. Enligt Socialstyrelsen är förklaringen att fler kvinnor deltar i mammografiundersökningar och att metoderna för att ställa diagnos blivit bättre. Ökningen kan också bero på att kvinnor i dag föder färre barn och att åldern på förstföderskorna ökat.

Artikelbild

- Men det är inte hela sanningen, hävdar Henrik Lindman som är överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Just nu görs en den största bröstcancerstudien någonsin. Att ökningen av bröstcancer är kraftig märks över hela landet. 2011 drabbades 8 342 kvinnor.

- Vi utgår från att situationen är densamma
i Östergötland, men några siffror har vi inte ännu. De väntas om ett halvår, uppger överläkaren Ulf Lönn vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Påverkar hormonerna
Han anser att det är en "öppen fråga" vad som orsakar ökningen av bröstcancer.

- Ingen vet, man bara tror. Ingen kan säga emot, för ingen vet säkert vad i livsstilen som gör att bröstcancern ökar. Det finns inga undersökningar. Däremot vet man att dieter påverkar hormonssystemet och att kvinnor får hormonsvängningar. Om det ger fler tumörer kan vi inte säga i dag, säger han.