Kärleksfull förväntan och en rund växande mage, så vill vi gärna föreställa oss en graviditet. Men att vänta barn är ingen garanti för lycka, hur gärna vi än vill tro det.

På Kvinnohälsan i Linköping har man jobbat med psykisk ohälsa i många år. Sedan hösten 2011 screenar man också redan under graviditeten för att hitta de kvinnor som är deprimerade.

– Det är ett uppdrag vi fick av Hälso- och sjukvårdsnämnden, säger Caroline Lillecreutz som är mödrahälsovårdsöverläkare och projektledare för screeningen.

Artikelbild

Uppdraget gäller hela Östergötland, men Linköping var först ut. Norrköping startade screeningen förra året, medan Motala ännu inte har kommit igång. Många landsting screenar nyblivna mammor efter förlossningen, men Östergötland är först i landet med att screena redan medan kvinnan väntar barnet.

Varför är det viktigt att screena?

– För att den lilla bebisen ska må bra är det viktigt att mamma mår bra. Då får hon också bättre förutsättningar att bli en bra förälder, säger Caroline Lilliecreutz.

– Psykisk ohälsa och depression är så väldigt vanligt. Cirka tio procent av kvinnorna mår dåligt på något vis. Det kan jämföras med att fem procent av kvinnorna får havandeskapsförgiftning.

Artikelbild

När en gravid kvinna kommer till Torkelbergsgatan får hon i lugn och ro fylla i en enkät om hur hon har mått den senaste veckan. Kvinnan får ta ställning till påståenden som: ”Jag har glatt mig åt saker som skall hända”, ”Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något har gått snett”, och ”Jag har känt mig ledsen och nere”.

– Sedan pratar vi om enkäten tillsammans, och är det så att kvinnan behöver en remiss någonstans så ordnar jag det, berättar barnmorskan Lilly Spets.

Artikelbild

– Jag tror inte att vi har varit så duktiga förut, men nu fiskar vi fram de kvinnor som behöver extra stöd och hjälp.

Ibland kan det räcka med ett samtal, att kvinnan får prata av sig och bli sedd. Det finns en KBT-utbildad barnmorska knuten till Kvinnohälsan, och en "väldigt bra" kurator. Man har också ett samarbete med psykiatrin. Ibland har mammorna en psykologkontakt sedan tidigare, och kanske behöver hon ta upp den igen.

– Skalan ringar in varför man mår dåligt. Mamman kan ju ha det jobbigt och tungt utan att det handlar om en depression, säger Caroline Lilliecreutz.

– Viktigt är också att frågeenkäten gäller alla, att den inte blir utpekande.

Jag hittade en gammal diskussionstråd på viforaldrar.se, och nästan alla som skrev där sa: ”Jag trodde att jag var ensam”. Förlossningsdepression talar vi om, men graviditetsdepression känns ganska okänt?

– Begreppet finns egentligen inte, det är helt enkelt så att andelen gravida kvinnor som är deprimerade är lika hög som andelen deprimerade i befolkningen i stort, säger Caroline Lilliecreutz.

En riskfaktor kan vara att kvinnan har varit deprimerad tidigare. Det finns också ett samband mellan depression under graviditeten och förlossningsdepression efter att barnet är fött. Då fyller den nyblivna mamman i en ny hälsoenkät.

– Det är mycket bättre än att fråga: "Hur mår du?" och få svaret: "Bra". Nu pratar vi mer på djupet, säger Lilly Spets.

Fotnot:

Baby blues, eller den så kallade tredjedagsgråten som ofta infaller på tredje dagen efter förlossningen, drabbar 50-80% av alla nyförlösta kvinnor och är ingen depression. Den går över av sig självt efter några dagar, och lindras av stöd och förståelse från omgivningen.