Söderköpings kommun vill inte hamna i beroendeställning utan styra själva. Operatör för nätet blir Telia.

Det här beslutades av en enig kommunstyrelse under onsdagen.

Anledningen till att kommunen tackar nej till samarbete med Skanova är att de främst ser ekonomiska fördelar och möjligheter att utveckla sitt eget bredbandsnät, om de gör det själva.

– Även om vi måste satsa dubbelt så mycket pengar, 12 miljoner kronor, bygger vi nu upp en anläggning av värde, som på sikt kan ge tillskott i kassan, säger Michael Botvidsson, teknisk chef, Söderköpings kommun.

Dessutom tycker kommunen att det är bättre att de själva har makten över nätet, istället för att vara utlämnade till Skanova.

– Vi vet ju inte någonting om vad som händer i framtiden. Vi måste själva skapa en ekonomi för att gå vidare, avsikten är ju inte att lägga mer skattepengar på det här, säger Magnus Berge, kommunstyrelsens ordförande.

Ytterligare ett skäl är att Skanovas stamnät bygger på en 20-30 år gammal struktur, som inte är anpassat för ett spridningsnät.

– Tekniskt sett går det inte att jämföra näten. Skanova lägger 12 trådar i fibern vi lägger inte mindre än 192, säger Michael Botvidsson.

Som kommunikationsoperatör valdes Telia för att de har det starkaste utbudet och var mest ekonomiskt. De har ett paketerbjudande med tjänster för telefoni, tv och internet.

Nu ska byalagen själva komma överens om hur de ska gräva för spridningsnätet och hur de ska dela upp kostnaderna mellan sig. Anslutningen för varje hushåll kommer att kosta mellan 10 000 och 30 000 kronor beroende på var man bor.

ac.hansson@nt.se