Den första etappen kan börja byggas redan om fem år. Riktigt var det blir är osäkert eftersom man inte vet vilken mark man kan bygga på men någonstans från Forsbäcks kvarn till kolupptaget. Planerna är att det ska finns cirka 2 000 lägenheter i området och upp emot 4 000 boenden.

Det kan handla om både radhus och lägenheter i flerfamiljshus på högst sex våningar. Men även kontor och servicelokaler, skola och förskola. En helt ny levande stadsdel är de kommunala planerna. Men marken är förorenad. Gasverkstomten, som är en av de största, är allra mest förorenad men hur omfattande det är vet man ännu inte.

– Det är alla möjliga föroreningar men det pågår ett arbete kring föroreningarna nu. Vi vet ännu inte vilken strategi vi ska ha när det gäller saneringen. Vissa delar kan nog vara kostsamma så då kanske det är bättre att täcka över dem eller också kanske det går att ta bort föroreningarna och bygga till exempel garage, säger Martin Heidesjö.

Artikelbild

Nu börjar samråd för detaljplaneprogrammet som pågår fram till i början av juni.

Läs mer i måndagens NT/E-tidning.