Maria Karlsson var nära att förblöda. Magsårsmedicinen Cytotec sattes in när hon skulle föda sin son.

–Jag är glad att han lever. Själv kommer jag aldrig mer att få några barn.

För precis två månader rullades hon in på Vrinnevisjukhusets förlossningsavdelning. Hon hade foglossning och led av hjärtbesvär. Det var dags att sätta igång värkarna.

–Jag fick en chock när jag upptäckte att man givit mig Cytotec. Jag gick direkt in på nätet för att kolla vad det var. Det är ett medel som är starkt ifrågasatt, och som Läkemedelsverket avråder från att ge till gravida.

Slutade nästan andas

Efter några timmar ökade hennes magsmärtor. Hon fick kraftiga sammandragningar och stickblödningar. Livmodern sprack. Mitt i natten opererades hon under fem timmar, och barnet förlöstes med kejsarsnitt.

Av detta minns inte 27-åriga Maria något. Hon förlorade medvetandet och fick totalt 17 påsar blodersättning. Först efter tre dagar fick hon hålla i sonen Sebastian.

Artikelbild

–Han slutade nästan andas, och hade han inte varit så stor och stark hade det slutat illa.

Ingen information

Artikelbild

I dag vilar Sebastian i hennes famn, men han visar tecken på magkänslighet som kan bero på den tuffa starten. I väntrummet satt fadern Jimmy Möller.

– Jag fick inget veta vad som hände. Det var mycket oroligt och dröjde flera timmar innan jag fick någon information.

Det är hans första barn och nu, säger Maria, avråder läkarna henne från att skaffa fler.

Litade på sjukvården

Magsårstabletten hon fick fyra doser av visade sig framkalla den akuta operationen.

–Den är ju livsfarlig, hade jag vetat hade jag aldrig tagit den. Men jag litade på sjukvården, säger Maria.

Hon är "arg och besviken" och ämnar med juridisk hjälp väcka skadestånd.

–Vi var på andra sidan och vände, förklarar hon tillståndet för sig och sin son.

Sebastian, som vägde närmare fem kilo, har hämtat sig. Men han måste flaskmatas eftersom amningen inte kom igång.

Stor sorg

Först på femte dagen började minnet fungera.

–Jag bär på en stor sorg, säger Maria.

Bilderna på mor och barn i sjukhussängen hjälper henne att minnas.

Hemma i Klockaretorpet finns tioåriga dottern Frida, även hon föddes under stor dramatik.

–Hon vägde också närmare fem kilo och höll på att fastna under förlossningen, förklarar Maria.

Goda resultat

Just nu är hon upprörd över att sjukhuspersonalen gav henne ett läkemedel som Läkemedelsverket anser inte bör användas för att sätta igång förlossningar.

Bruket av Cytotec har bland granskats av Sveriges radios program Kaliber. Då framfördes bland annat farhågor för att medlet ger så kraftiga sammandragningar att det kan resultera i syrebrist hos fostret.

–Cytotec är inte formellt godkänt, medger verksamhetschefen Karin Bergare, men läkemedlet används i hela världen på förlossningskliniker med goda resultat. Hon avböjer att diskutera enskilda patientärenden i media.