Redan på 1100-talet fanns en kyrka i området, den äldre S:t Johannis kyrka, som genom tiderna bränts ned och förstörts i krig men återuppbyggts. 1913 byggdes Hörsalen, avsedd för föreläsningar, av gamla kyrkan.

I gravvalven vilar bland andra generalen Johan Lilliehöök som stred för kung Gustav II Adolf och stupade i Leipzig 1632. Riksrådet Sten Banér, avrättad år 1600 i Linköpings blodbad, är också begraven där. Skelettdelarna som påträffats hör dock inte till någon gammal krigare:

– 70 säckar med gamla ben har fraktats till Norra begravningsplatsen där de ska begravas. Gravarna som hittats hör till familjegravar med "vanligt folk". Man kunde köpa gravplatser, säger arkeologen Åsa Berger som utför utgrävningarna med sin kollega Stefan Gustafsson i företaget Arkeologikonsult.

Artikelbild

Två mynt från 1634 har också hittats i jordmassorna.

– Mynten registreras och överförs till Myntkabinettet i Stockholm, säger hon.

Äldsta kartan från området är daterad 1640. Den visar läget för den gamla kyrkan.

– Tre generationer murar har hittas. Muren högst upp gick under namnet "den gamla muren", men nu är ju den yngst, säger Åsa Berger som överraskades av de övriga murfynden.

Efter utgrävningen väntar en del skrivbordsarbete för att försöka fastställa murarnas historia. Tanken är att murarna ska vara kvar på något sätt under den trappa som kommer att byggas för att underlätta passagen mellan Gamla torget och Drottninggatan via Hörsalsparken.

Trappan kommer att bli klar någon gång nästa år, resten av parken hoppas man blir klar till årets augustifest:

Artikelbild

– Genom den nya Härsalsparken kommer Hörsalen att synas bättre, säger stadsträdgårdsmästare Marie Edling.

– Tillgängligheten till Hörsalen med olika fordon blir den samma som innan parken byggdes om.

Planteringarna består av blommande växter som återkommer varje år.

– Nya lindar ska omgärda parken, säger Marie Edling.

En gjuten betongyta ska kunna nyttjas som skateboardbana eller marknadsplats. Någon fast scen blir det inte i parken, men betongkuber kan användas för olika framträdanden.

– Istället för en fast scen får man ta dit en egen scen. Det finns behov av så olika typer av scener, säger Marie Edling.

I hörnet Prästgatan-Drottninggatan kommer en ramp att installeras, förutom den trappa som redan finns där.