En man i 80-årsåldern med prostatacancer hade fått en kateter för att avlasta njurarna. När katetern åkte ur remitterades mannen till Vrinnevisjukhuset för att sätta in den. Det var den sista november förra året. Mannen skickades dock hem från Vrinnevisjukhuset eftersom läkaren bedömde att han inte kunde behandlas just då. Han återkom två dagar senare med feber, förvirring och en begynnande livshotande urinvägsinfektion. Trots detta fick han inte behandling förrän dagen därpå, och då var han enligt Lex Maria-anmälan påtagligt försämrad och i stort sett okontaktbar. Detta fick som konsekvens att hans normaltillstånd försämrades och mannen kunde inte återgå till sitt hem, utan fick vårdas på ett korttidsboende. Mannens prognos var dyster innan vårdmissen, men har enligt anmälan försämrats ytterligare efter den. Mannen avled i mitten av januari.