Den specialkonstruerade grävskopa som används i muddringen av Valdemarsviken ska vara tätslutande för att förhindra spridningen av förorenade sediment. Men just nu ser man tydligt att skopan läcker stora mängder vatten.

Som NT tidigare rapporterat består den valda muddringstekniken i att betydande mängder förorenade sediment grävs upp från Valdemarsvikens botten. Skopan som används vid grävningen ska enligt tidigare uppgifter från Valdemarsviks kommun vara konstruerad för att sluta tätt, och därmed reducera grumlingen av vattnet.

Under det pågående arbetet kan man dock se att skopan läcker betydande mängder vatten när den kommer ovanför vattenytan. Miljökontrollant Anette Källman på Valdemarsviks kommun uppger att det vatten som följer med ovanför ytan inte är något problem, så länge inte grumligheten blir för hög.

Artikelbild

– Kromet är till stor del bundet till sedimenten, det finns alltså väldigt lite löst i vattnet. Så länge vattnet inte grumlas för mycket är det alltså okej. Och för att reducera grumlingen, som ju är oundviklig när man på vissa platser börjar gräva två meter ner i sedimenten, används det också filtskärmar, uppger Annette Källman.

Läs mer i dagens NT/E-tidningen.