Mannen i 80-årsåldern led av flera sjukdomar. Han hade en typ av inopererad slang (nefrostomikateter) som går in i njuren för att avlasta njurarna och leda urinen till en påse på magen.

Enligt sjukvårdens lex maria-anmälan hade en akut remiss utfärdats för att han skulle få katetern som åkt ur återinsatt.

Fick blodförgiftning

Vid röntgen bedömdes dock att ingreppet kunde vänta till icke-jourtid varför mannen skickades hem.

Två dygn senare återkom mannen på grund av att han mådde sämre. Han lades på vårdavdelning där han fick antibiotika men bedömningen var att en nyläggning av katetern kunde vänta till dagen efter. I sjukhussängen försämrades mannens tillstånd dock och han fick blodförgiftning.

Avled på sjukhem

Dagen efter inläggningen sattes en ny kateter på plats. Men trots behandling återhämtade han sig aldrig så pass att han kunde skickas hem. Istället skrevs han ut till ett sjukhem där han avled efter en månad. Händelsen inträffade i slutet av förra året. Vrinnevisjukhusets chefläkare Elisabeth Flashar har nu bett om Socialstyrelsens utlåtande i frågan.